El-bil ladestasjon

El-bil salet er i sterk auke, fleire og fleire ynskjer å køyre meir miljøvennleg.
Om du har kjøpt eller planlegg å kjøpe ein el-bil, har du også bruk for eit ladepunkt.

Du vil ikkje fylle drivstoff gjennom eit sugerør?
Det er ikkje meininga at ein skal nytte «nødlader» anna enn i nøden!

Ein skal heller ikkje lade så kraftig at el-anlegget  tek skade.
Lading kan være ein stor påkjenning for el-anlegget, det er derfor viktig at laddaren er korrekt og sikkert installert. Det er viktig å velgje rett lader for bilen, og ein ladar som anlegget ditt tåler.

La oss hjelpe deg med val og opplegg av rett lader.
Holmedal Elektriske har levert og montert mange typar el-bil ladarar, til offentleg og privat bruk.
Vi har utstyr for å teste og godkjenne ladarar og held oss oppdatert på tilgjengeleg teknologi.

Ta kontakt for å få eit godt tilbod til deg og din bil!