El-kontroll

Eigar / brukar har plikt til å halde el-anlegget i forskrifts-messig stand.
For å klare det, bør ein ha kontroll og vedlikehald på anlegget regelmessig.
Ved, og etter endringar i anlegget, er dette særleg viktig.
Ved eigarskifte kan det være ein god tryggheit, både for kjøpar og seljar.

Ein elkontroll kan også avdekke slitasje punkt i installasjonen, dette er viktig i
arbeidet med å førebygge brann.

Med ein el-kontroll frå oss kan du også få råd om eventuelle forbetringar som kan være nyttige og lønsame for deg. Kontrollen kan også føre til rabattar i forsikring.