Golvvarme med varmekablar/folie

Golvvarme kan ein få på ulike måtar.  Vi levere varmefolie, lavtbyggande varmekabelmatte og tradisjonelle varmekablar.
Kva type varme som er best for ditt prosjekt må blant anna vurderast ut i frå kva golv du skal ha og ut i frå bruksmønsteret ditt.

I tillegg finst det ulike måtar å styre varmen på. Det finst termostatar som kunn kan justerast lokalt, digitale termostatar med vekestyring og smart termostatar som kan fjernstyrast via smarttelefon.

Ta kontakt med oss for å finne ei god løysing og ein god pris på ditt prosjekt!