BUSTAD / ELKONTROLL

Som medlem av Elfag-kjeda tilbyr vi alle typar installasjon for bustad, hytter og prosjekt.

Eigar / brukar har plikt til å halde el-anlegget i forskrifts-messig stand.
For å klare det, bør ein ha kontroll og vedlikehald på anlegget regelmessig.
Ved, og etter endringar i anlegget, er dette særleg viktig.
Ved eigarskifte kan det være ein god tryggheit, både for kjøpar og seljar.

NÆRING

Som medlem av Elfag kan vi hjelpe deg også i næring.

Vi tek på oss alle typar oppdrag i små- og stor skala.
Spør oss gjerne om meir utfyllande informasjon og tilbod for ditt prosjekt.

EL-BIL LADESTASJON

El-bil salet er i sterk auke, fleire og fleire ynskjer å køyre meir miljøvennleg.
Om du har kjøpt eller planlegg å kjøpe ein el-bil, har du også bruk for eit ladepunkt.

Du vil ikkje fylle drivstoff gjennom eit sugerør?
Det er ikkje meininga at ein skal nytte «nødlader» anna enn i nøden!

LANDBRUK

Vi leverar og installerar alle typar belysning både innandørs og utandørs frå kjende kvalitetsleverandørar.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.